media image
Advocaat-partner

P. (Peter) Hoekstra

Peter Hoekstra is advocaat-partner bij PlasBossinade Advocaten & Notarissen. Binnen het aanbestedingsrecht houdt Peter Hoekstra zich bezig met alle aspecten waar u als aanbestedende dienst of inschrijver tegen aan kunt lopen. Hoe richt u uw aanbestedingsprocedure in, welke procedure is het meest passend en welke selectiecriteria, uitsluitingsgronden en/of gunningscriteria kunt u hanteren? Maar ook als u wilt inschrijven op een aanbesteding, is het van belang dat u weet wat uw mogelijkheden zijn. Mocht er ten aanzien van de beoordeling van de inschrijvingen of de (voorlopige) gunning toch een geschil ontstaan, dan staat Peter Hoekstra u graag bij om een oplossing te zoeken of waar nodig te procederen.