media image
Advocaat-Partner

O. (Oswald) Jansen

Visiting professor Global Administrative Law Tilburg University
Advocaat, Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

Specialisatie:

• Toezicht en handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete
• Economisch bestuursrecht (bijvoorbeeld formeel mededingingsrecht);
• Financieel bestuursrecht (Wft-recht)
• Europees en internationaal bestuursrecht

Huidige nevenfuncties:
• Columnist Binnenlands Bestuur
• Docent en examinator AFM in company opleiding financieel recht
• auteur Tekst en Commentaar Mededingingswet
• auteur Tekst en Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht
• redacteur Vastgoedrecht
• lid VAR-werkgroep Europeanisering van het algemeen bestuursrecht
• lid Werkgroep Voorbereiding evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur NOVA

Laatste vier publicaties:

Oswald Jansen, Zorgvuldig en verdeeld? Over de bestuursrechtelijke machtenscheiding in zelfstandige bestuursorganen met de functiescheidingseis, TvT 2018, p. 414 e.v.
• O.J.D.M.L. Jansen, Koudwatervrees in een bananenkoninkrijk? Over de toekomstbestendigheid van titel 5.2 Awb, JBPlus 2017;
• Oswald Jansen, Bewijsvergaring in het boeterecht als Chefsache, NJB 2017, p. 1584-1593;
• Oswald Jansen, Over de grens? Over de territorialiteit van handhavingstoezicht in het bestuursrecht. Tijdschrift voor Toezicht, 2016(4), 66-72;

Oratie: 
Administrative Law and its Territory (zie https://youtu.be/O-2MW-AfcL8)