media image

M.J. (Menno) Neeser

Financieel adviseur

Rekenkundig consultant, Nederlands Rekencentrum Letselschade.

Menno Neeser is vanaf de oprichting verbonden aan het Nederlands Rekencentrum Letselschade. Hij houdt zich al ruim 25 jaar bezig met gecompliceerde berekeningen van verlies aan verdienvermogen en verlies aan levensonderhoud van werknemers en zelfstandigen. Over deze onderwerpen publiceert hij regelmatig in de vakliteratuur, waaronder het gezaghebbende 'Verkeersrecht' van de ANWB. 

Verder is Menno Neeser hoofddocent van diverse cursussen voor de advocatuur en NIVRE-experts. Met regelmaat doceert hij voor speciale doelgroepen. Zo verzorgde hij een studiemiddag over 'schadeberekening in personenschadezaken', op uitnodiging van het gerechtshof Den Bosch.