Joost van der Helm

Senior raadsheer en voorzitter van het cluster aanbestedings- en mededingingsrecht in het Gerechtshof Den Haag