media image
Advocaat

J.M. (Jeroen) Peet

Jeroen (1976) heeft gestudeerd aan Fontys te Eindhoven (HEAO-MER) en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (Nederlands recht) en is sinds 2012 verbonden aan Van den Herik & Verhulst Advocaten. Hij is gespecialiseerd in:

Advisering in het erfrecht en familierecht
 • afwikkelen en verdelen nalatenschap
 • executeur / bewindvoerder / vereffenaar in een nalatenschap
 • legitieme portie (kindsdeel)
 • beoordelen testament
 • echtscheiding / einde samenleving
 • kinder- en partneralimentatie
 • erkenning, gezag en omgang
 • afwikkelen en beoordelen huwelijkse voorwaarden
 • periodiek en finaal verrekenbeding
Scheidingsmediation
als scheidingsmediator echtparen/partners begeleiden in het kader van het beëindigen van hun huwelijk/relatie met alle daarbij behorende regelingen

Geschillen en procedures
 • geschillen tussen (ex-)partners en erfgenamen
 • aansprakelijkheid executeur

Jeroen realiseert zich dat een overlijden en een echtscheiding een grote emotionele weerslag hebben op de cliënt en de directe omgeving. Jeroen biedt aan de cliënt deskundige en juridische begeleiding die rekening houdt met alle factoren. Een persoonlijke benadering met oog voor de aanwezige belangen staat daarbij voorop.

Opleidingen
 • Nederlands recht, Radboud Universiteit (2003)
 • HEAO-MER, Fontys (2000)
 • Specialisatieopleiding erfrecht
 • Specialisatieopleiding familierecht
 • Specialisatieopleiding mediation
Lidmaatschappen
 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
 • vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
 • Vereniging Familie- en Jeugdrecht
 • JCI Rotterdam Haven
 • CBMC