media image

J. (Jurian) Langer

Hoogleraar

Prof. mr. dr. Jurian Langer is ‘agent’ (procesgemachtigde) voor de Nederlandse regering in procedures bij het Hof van Justitie van de EU en hoofd van het Hofcluster bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is ook als bijzonder hoogleraar Europees recht en de nationale rechtsorde verbonden aan de RUG. Jurian Langer doceert aan de RUG het mastervak ‘EU constitutional law’, publiceert over de volle breedte van het Unierecht en treedt veelvuldig op als spreker op congressen en seminars. Zijn oratie over de ins en outs van de prejudiciële procedure is te vinden op: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2885256