Gert Moolenschot

Gert Moolenschot is senior beleidsmedewerker binnen het team Ruimtelijke Ordening, Economie en Werken in de gemeente Waalwijk. Hij houdt zich daar voornamelijk bezig met integrale gebiedsontwikkelingen met diverse hoofdaccenten uiteenlopend van water, natuur, infrastructuur en economie. Ook is hij intensief betrokken bij de invoering van de Omgevingswet in Waalwijk. Hij is als docent verbonden aan de Academie voor Openbaar Bestuur en verzorgt opleidingen, cursussen en trainingen voor medewerkers van (semi-)overheidsorganisaties en profit-organisaties in de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwen, Wabo en algemeen bestuursrecht. Gert heeft zeer ruime ervaring als docent ruimtelijke ordening, bouwen en Wabo bij diverse opleidingsinstituten waaronder de Fontys Bestuursacademie (MBO, MBO+ en HBO).