media image

Frans van der Loo

Jurist Omgevingsrecht
Frans van der Loo, Partner/Jurist Bestuurs(proces)recht bij Forward Advocaten en Hoofd Wetenschappelijk Bureau. 

Frans van der Loo heeft ervaring als Beleidsmedewerker bestuurlijke en juridische zaken, Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken, Hoofd Grondzaken, Hoofd Privaatrechtelijke en Grondzaken, Hoofd Juridische zaken, Onteigeningsmanager, Projectleider Juridische Begeleiding Project Zandmaas/Maasroute en Project De Maaswerken (bestuurlijk zeer complexe omgeving, bestuurlijk/juridische advisering, procedurele vraagstukken, grondverwerving, planologie), Hoofd Stafbureau Juridische Zaken project Rijksweg 73 Zuid/Rijksweg 74 (bestuurlijk complexe omgeving, bestuurlijk/juridische advisering, bezwaar- en beroepsprocedures, procedurele vraagstukken, grondverwerving, planologie, schadezaken).

Frans van der Loo is betrokken bij onder meer b/j-advisering in grote infrastructurele projecten, w.o. Sluizenproject Limburg, Project nieuwe Keersluis Heumen, Project Buitenring Parkstad Limburg, Strategisch adviseur Grondverwerving en Onteigening Tunneltraverse Project A2 Maastricht, Project Renovatie Stuwen Nederrijn en Lek.