media image

F. (Frank) Van Cassel - van Zeeland

Advocaat

Frank van Cassel - van Zeeland is specialist in het civiele bouwrecht. Daarnaast is hij een breed civilist. Frank (1971) heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. Tevens is hij aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University) docent privaatrecht geweest. In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Elf jaar later, in 2013, heeft Frank de overstap gemaakt naar de advocatuur op de Zuid-as. Vervolgens heeft hij in 2017 zijn eigen kantoor geopend.

 

Als advocaat heeft Frank een civiele bouwrechtpraktijk en treedt hij ook op als arbiter of bindend-adviseur. Zijn jarenlange ervaring als secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw én zijn technische achtergrond zijn duidelijk van meerwaarde in het civiele bouwrecht. Het gaat immers vaak om een combinatie van recht en techniek. Frank dringt snel door tot de kern en weet moeilijke dingen eenvoudig uit te leggen.

Frank geeft regelmatig cursussen, publiceert en is vaste annotator van het gezaghebbende Tijdschrift voor Bouwrecht. Verder is hij co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek. Hij is onder andere lid van de Vereniging voor Burgerlijk recht, de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, de Nederlandse Juristenvereniging en het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

Spreekt tijdens