media image

E.H.M. (Eric) Druijf

Rechter

Na afronding van zijn rechtenstudie in Leiden in 1991 is mr Druijf – met een omweg via het departement van justitie – als RAIO in de rechterlijke macht terecht gekomen. Binnen de rechtbanken waar hij heeft gewerkt heeft hij verschillende functies bekleed: vreemdelingenrechter, strafrechter, (coördinerend) rechter-commissaris en hoofd van de vreemdelingenkamer in Den Bosch.

Sinds 1 januari 2015 is hij werkzaam in de rechtbank Midden-Nederland als bestuursrechter. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger (strafrecht) in het gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is hij ook docent actualiteiten vreemdelingenbewaring. 

Spreekt tijdens