E. (Esther) Lam

Esther Lam is advocaat bij Suez advocaten te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het verlenen van juridische ondersteuning aan gemeente en jeugdzorginstellingen op het gebied van de Jeugdwet, familie- en jeugdrecht ( wat zijn de rechten en plichten van een ouder) en gegevensuitwisseling. Daarnaast staat zij professionals in tuchtzaken bij.