media image

E. (Erwin) Krol - Dag 3

Onderzoeker
Mr. Erwin Krol rondde in 2015 de master Juridische Bestuurskunde cum laude af. Hij is werkzaam als senior onderzoeker en juridisch adviseur bij Pro Facto. Als onderzoeker was hij betrokken bij verschillende wetsevaluaties in opdracht van het WODC, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ZonMw, waaronder naar toezicht en handhaving door gemeenten (BZK, 2015) en de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (ZonMw, 2020).

Voor het WODC deed hij onder meer onderzoek naar het functioneren van de Wet positie en toezicht advocatuur (2020). Hij maakte onderdeel uit van het onderzoeksteam dat in 2020 de Wet MBVEO evalueerde. Daarnaast treedt hij regelmatig op als secretaris van verschillende bezwaarschriftencommissies.