media image

E. (Eline) van Leeuwen

Advocaat
Eline van Leeuwen is sinds februari 2018 advocaat en werkzaam bij Ploum. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening) en het bestuursrecht.

Eline adviseert bouwbedrijven, overheden, projectontwikkelaars en bedrijven uit de (petro)chemische- en maakindustrie over (onder andere) ruimtelijke besluitvorming, (omgevings)vergunningen, milieuregelgeving, openbare orde en handhaving.