media image

C. (Claire) Lombert

Advocaat-Partner

Claire Lombert (1987) is partner bij Clairfort Advocaten. Claire is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en contractenrecht. Op het gebied van het aanbestedingsrecht adviseert zij zowel aanbesteders als inschrijvers en staat deze partijen in rechte bij. Zij heeft ervaring met het begeleiden van aanbestedings- en private inkoopprocedures, waaronder het opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumenten. Ook begeleidt zij ondernemingen bij het inschrijven op een aanbesteding. Verder publiceert Claire in aanbestedings- en Europeesrechtelijke tijdschriften en geeft presentaties en trainingen bij overheden en ondernemingen.

Spreekt tijdens