media image

B. (Berend) Roorda

Universitair docent
Berend Roorda is universitair docent aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. In 2016, heeft hij het onderzoek voor zijn proefschrift getiteld ‘Het recht om te demonstreren’ afgerond. 

Op dit moment verdiept Berend zich verder in het spanningsveld dat zich voordoet in de huidige pluriforme samenleving tussen (a) enerzijds grondrechten die zien op het zich verzamelen, uiten en actievoeren op politiek of maatschappelijk gebied – naast de betogingsvrijheid valt te denken aan de verenigingsvrijheid, vergadervrijheid, godsdienstvrijheid, stakingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting – en (b) anderzijds de handhaving van de openbare orde.