media image

A.C. (Annechien) Beijering

Advocaat
Mevrouw mr. A.C. (Annechien) Beijering is advocaat Zorg bij Nysingh advocaten-notarissen NV. Zij is sinds 2006 advocaat en werkt met name voor zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en instellingen die zich richten op gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, en jeugdzorg. Ook werkt zij voor gemeenten binnen het sociaal domein.

Annechien heeft een advies- en procespraktijk in de gezondheidszorg, met een focus op toezicht en handhaving, zorginkoop en de WGBO. Daarnaast publiceert en doceert zij regelmatig over het gezondheidsrecht in brede zin.

Spreekt tijdens