media image

A. (Ariane) Hendriks

Advocaat
mr. drs. Ariane Hendriks is advocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten en cultuurwetenschapper. Zij voert sinds 2007 een gespecialiseerde familierechtpraktijk in Amsterdam.
Zij publiceert en doceert regelmatig over familierechtelijke onderwerpen.
Ariane is bestuurslid van de Vereniging Vrouw en Recht en houdt zich in die functie in het bijzonder bezig met huiselijk geweld in het familierecht.

Spreekt tijdens