media image

A. (Aniel) Pahladsingh

Jurist

Aniel Pahladsingh is senior jurist bij de afdeling juridische zaken bij het Ministerie van SZW (EU recht en internationaal recht).  Voorheenwas hij werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij was ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Hij is redactielid van het blad Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu). Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan en is een van de auteurs van het boek Commentaar Europees Migratierecht (Sdu) voor de onderdelen EU Handvest en burgerschap van de Unie. Ook is hij hoofdredacteur van JHG EU-Handvest Selecties uitgegeven bij Sdu en spreekt hij geregeld voor cursussen, debatten en symposia.