media image

A. (Allard) Knook

Advocaat-partner

Prof.mr.dr. Allard Knook, richt zich als partner Staatssteun en Overheidsfinanciering PwC Legal op de doelmatigheid en rechtmatigheid van overheidsfinanciering in de breedste zin van het woord. Samen met zijn team begeleid hij (semi)overheden bij diverse (financierings)trajecten in de publieke sector. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de vormgeving van een subsidieverordening of -regeling, een staatssteunmelding bij de Europese Commissie, de inrichting van een aanbestedingsprocedure, of het (her)structureren van publieke stimuleringsfondsen of meer hybride samenwerkingsverbanden. In toenemende mate houden deze trajecten verband met de energietransitie. Verder brengt hij voor ondernemingen de mogelijkheden om van subsidieprogramma’s of andere vormen overheidssteun gebruik te maken in kaart, zowel nationaal als op Europees niveau.  

Opleiding

  • Universiteit Utrecht - LL.M
  • PhD EU Law


Lidmaatschappen & nevenactiviteiten

  • Bijzonder hoogleraar staatssteun bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht
  • Lid redactie Bouwrecht
  • Lid redactie Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun

 

Spreekt tijdens