Stichtingen, verenigingen en coöperaties

Inschrijven
 • Data
  22 okt 2024
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 SOMN (BMN), 6 NOvA Juridisch, 6 KNB

Informatie

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen en (bedrijfs)juristen

Stichtingen, verenigingen en coöperaties zijn steeds populairder als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten. Deze hard groeiende rechtspersonen bieden onverwachts veel voordelen om ondernemingsactiviteiten in onder te brengen. Lang niet iedereen denkt echter direct aan deze vorm, omdat deze in eerste instantie niet meteen voor de hand ligt.

Tijdens deze cursus geven experts in het vak een compleet en goed overzicht van alle voor- en nadelen en (on)mogelijkheden die de stichting, vereniging of coöperatie bieden. Bij welke nieuwe ondernemings- en maatschappelijke activiteiten moet je denken aan een stichting, vereniging of coöperatie? Wanneer en onder welke omstandigheden is omzetting naar een stichting, vereniging of coöperatie gunstig? Wat zijn de mogelijke nadelen van deze rechtsvormen en waar moet je speciaal op letten bij joint ventures en andere samenwerkingsverbanden?

Daarnaast leer je over de belangrijkste actuele ontwikkelingen en jurisprudentie rondom deze rechtsvormen. Zo wordt tijdens de cursus ook veel aandacht besteed aan de gevolgen en praktische toepassing van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking is getreden. Na het volgen van deze cursus ben je weer volledig op de hoogte.

Programma

Programma
Stichtingen, verenigingen en coöperaties

Stichtingen, verenigingen en coöperaties

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

De stichting

 • Nieuwe (sector)wetgeving en governancebeleid overheid
 • Modernisering governancecodes corporatie-, onderwijs- en zorgsector
 • Bestuursmodellen en one-tier board
 • Inrichting intern en extern toezicht
 • Beperking aantal toezichtfuncties
 • Waarneming bij belet en ontstentenis
 • Ontslag stichtingsbestuurder en quasi-enquête
 • Wetgeving en jurisprudentie enquêterecht: Meavita
 • Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 • Wettelijke grondslag toezichthoudend orgaan
 • Uniformering gedragsnormen bestuur en toezicht
 • Algemene tegenstrijdig belangregeling
 • Harmonisering interne en externe aansprakelijkheid
 • Uitbreiding ontslagvoorziening bestuurders en toezichthouders

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

De vereniging

 • Oprichting en statutaire inrichtingsvrijheid
 • Organen van de vereniging
 • Bestuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
 • Rekening en verantwoording en financiële verslaglegging
 • Vormgeving van het lidmaatschap
 • Rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap
 • Ledencontracten
 • Beëindiging van het lidmaatschap
 • Complexe verenigingsstructuren (federatie, ondernemende vereniging)
 • Samenwerking, fusie en ontbinding van de vereniging

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

De coöperatie

 • Oprichting en statutaire inrichtingsvrijheid
 • Juridische kenmerken van de coöperatie
 • Inrichting en governance van de coöperatie
 • Bestuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
 • Rekening en verantwoording en financiële verslaglegging
 • Financiering van de coöperatie door leden
 • Opleggen van verplichtingen (contributies, naheffingen voor balans- en exploitatie tekorten
 • Financiering van de coöperatie door niet-leden/investeerders
 • Uittreedvoorwaarden
 • Mededingingsrechtelijke, effectenrechtelijke en fiscale aspecten
 • Fusie en reorganisatie van coöperaties

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

SOMN (BMN)

6 punten


NOvA Juridisch

6 punten


KNB

6 punten


Contact

Congrescoördinator

Sylvia Heins

06 22394770
s.heins@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congresmanager

Debby Bolleboom-Philips

0611422897
d.bolleboom@sdu.nl