De overlijdensschadeberekening ex artikel 6:108 BW**

In 1 dag alle ins & outs van het maken van een correcte overlijdensschadeberekening!

Inschrijven
 • Data
  13 dec 2024
 • Locatie
  Nader te bepalen
 • Kosten
  € 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

Bestemd voor: advocaten, juristen, schade-experts

Wil je een allround deskundige zijn die niet alleen letselschaden behandelt, maar ook overlijdensschade, dan is deze eendaagse cursus iets voor jou.

De overlijdensschadeberekening kenmerkt zich door een complex en verfijnd principe. Veel factoren grijpen op elkaar in. Sommige daarvan hebben weinig invloed op de hoogte van de schade, maar andere daarentegen kunnen de schade verdubbelen of halveren. Deze invloed is per zaak verschillend en onvoorspelbaar, omdat elke zaak met zijn eigen combinatie van factoren verschillend is.

Belangrijke knelpunten, die altijd van grote invloed zijn op de schade, zijn onder andere: het vaststellen van de vaste lasten en de wijze waarop opkomende voordelen in de berekening moeten worden verdisconteerd. Bovendien is het lezen van de berekening een vak apart.

Welke onderwerpen worden in deze cursus onder meer behandeld? 

- Kring van gerechtigden en hun recht op vergoeding 
- Systematiek van de berekening 
- Definitie en vaststelling vaste lasten 
- concreet (checklist) of 
- abstract (NIBUD en/of CBS) 
- behoefte en behoeftigheid 
- Wijziging vaste lasten na ongeval 
- Inkomsten na ongeval en toerekening ervan 
- arbeidsinkomen 
- bedrijfspensioen 
- aparte weduwe- en wezenpensioen 
- ANW-uitkering en "kinderdeel"? 
- Amsterdamse schaal na ongeval? 
- Voordeeltoerekening 
- wanneer, bij wie en hoeveel 
- verdiscontering vrijval hypotheek 
- Een (substantieel) meeverdienende partner

- Diversen
- kinderbijslag
- huishoudelijke hulp/zelfwerkzaamheid
- hertrouwkansen
- verzorgingskosten/studerende kinderen
- Verzamelen en interpreteren benodigde gegevens
- Lezen en begrijpen van een schaderapport

Voorbeeld
Vaste lasten: 57% van de uitgaven is 45% van het inkomen. Zomaar één van de vele elementen met grote invloed op de te berekenen schade. 

Deze cursus is door de respondenten gewaardeerd met een gemiddelde van een 9,6!

Programma

Programma
Dagindeling (onder voorbehoud)

Dagindeling (onder voorbehoud)

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 11:00

Uitleg vorderingsrecht, vorderingsgerechtigden, voordeelsverrekening en rechtspraak


11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Vaststelling behoefte (rekenmodel) en casus vaststellen behoefte


12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Sociaal verzekeringsrecht/uitkeringen, wijze van toerekening inkomens en casus met ongeval


15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Bespreking casus met ongeval in diverse uitwerkingen, levensonderhoud in natura en bijzondere gevallen en lezen rekenrapport


Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Inhoudelijke informatie
Mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
06-500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Wina Ori 
Congrescoördinator
(070) 378 99 65
w.ori@sdu.nl