Driedaagse opleiding Ondermijning

Praktische handvatten voor het inzetten van het juiste instrument!

Inschrijven
 • Data
  30 mei 2024
  6 jun 2024
  20 jun 2024
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Utrecht
 • Kosten
  € 1695,00 excl. btw
 • Punten
  15 NOvA Juridisch

Informatie

Tijdens deze opleiding leer je het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium voor preventie en aanpak van ondermijnende criminaliteit goed kennen.

Je krijgt handvatten om de complexe wet- en regelgeving te vertalen naar de praktijk. Je leert van praktijkvoorbeelden op het gebied van onder meer sluiting van panden, ondermijning in het buitengebied en bedrijventerreinen, onvergunde prostitutie, voorkomen van jonge aanwas (preventie jeugd) en bestuurlijk afpakken. 

Juridische gereedschapskist op orde?
Praktische tips worden gegeven als het bijvoorbeeld gaat om het 'ondermijningsproof' maken van een APV.  Deelnemers, werkzaam bij een gemeente, krijgen de mogelijkheid hun eigen APV te laten bekijken door onze docenten. De vertaalslag wordt ook gemaakt naar bestuurlijke rapportages; wat zijn randvoorwaarden voor goede afstemming tussen gemeente en politie?

De opleiding ziet er als volgt uit:

 • Dag 1 | Juridische gereedschapskist, kwetsbare branches en jonge aanwas | 30 mei
 • Dag 2 | APV, gebruik van AI, informatiedele | 6 juni
 • Dag 3 | Bibob, drugs, woningsluitingen en mensenhandel | 20 juni


Brochure aanvragen

Wil je rustig het programma doornemen? Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend de brochure aan >>

Reviews

"Mooie combinatie van onderwerpen, ondermijning vanuit verschillende hoeken aangevlogen. Verder een leuke en actieve groep deelnemers."

"De opleiding heeft nieuwe energie en inzichten gegeven."

"Zeer profesioneel. De informatie was goed ondersteund met juridische kennis."


"Boeiende en leerzame driedaagse opleiding."


"Zeer leerzaam, mooie dat het thema ondermijning zo breed is aangevlogen."


"Ik vond het een hele leerzame en leuke opleiding. Afwisselende onderwerpen en goed geïnformeerde prettige spreker"

Voor wie?

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers en juristen op het gebied van openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, leefbaarheid en crisisbeheersing – bij gemeenten, politie, veiligheidsregio's en ministeries. Ook voor advocaten bestuursrecht is deze opleiding geschikt.

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 09:50

Opening en kennismaken


09:50 - 11:00

Trends en ontwikkelingen in aanpak van ondermijning

 • Belangrijke elementen van de criminele gelegenheidsstructuur
 • Belangrijke criminele fenomenen en effecten ervan
 • Aanbevelingen voor gemeentelijke aanpak

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Juridische gereedschapskist op orde

 • Overzicht ondermijningswetgeving
 • Hoe om te gaan met ondermijningsbeelden en vertalen naar eigen beleid?
 • APV ondermijningsproof

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Praktische aanpak malafide bedrijventerreinen en branches

 • Signalen en verschijningsvormen
 • Ervaringen opgedaan in 'Spaanse Polder'
 • Juridische instrumenten
 • Handhaving
 • Wat kan en mag er in een bestuurlijke rapportage?
 • Wat zijn randvoorwaarden voor goede afstemming tussen gemeente en politie?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:00

Voorkomen van jonge aanwas

 • Verantwoordelijkheden van en mogelijkheden voor gemeenten
 • Praktische tips voor samenwerken sociaal en veiligheidsdomein
 • Juridisch instrumentarium gemeenten
 • Werkzame elementen die elke gemeente lokaal kan toepassen; leren van de ervaringen Project Dealbreakers

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

APV ondermijningsproof?

De APV’s van de deelnemende gemeenten zijn bestudeerd door de docenten en worden besproken met de deelnemers.

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Van APV naar beleid & uitvoering


12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Artificial Intelligence & Aanpak van ondermijning

 • Toepassing van AI bij aanpak van ondermijnende activiteiten op bedrijventerreinen 
 • Do's en don'ts gebruik van data
 • Ervaring aan de hand van een concreet project

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:00

Informatiedeling & Aanpak van Ondermijning

 • Gegevens delen en bewaken
 • Betekenis van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Betekenis in de praktijk van onderscheid tussen toezicht en opsporing
 • Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren
 • Bibob & AVG
 • Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)

17:00 - 17:05

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Toepassing van de Wet Bibob bij ondermijning - deel I

 • De mogelijkheden die de Wet Bibob biedt in de strijd tegen ondermijning
 • Het eigen onderzoek van het bestuursorgaan en het advies van het Landelijk Bureau Bibob
 • Het nemen van (juridisch houdbare) Bibob-besluiten

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Toepassing van de Wet Bibob bij ondermijning – deel II


12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

Bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit

 • Wanneer zet je welk bestuurlijk instrument in en op welke wijze?
 • Sluiting van panden wegens drugshandel, hennepteelt
 • Sluiting van panden wegens voorbereidingshandelingen

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 15:45

Aanpak mensenhandel

 • Seksuele uitbuiting – Wet regulering sekswerk
 • Arbeidsuitbuiting
 • Criminele uitbuiting

15:45 - 16:15

Lessons learned en afsluiting


16:15 - 16:20

Einde


Kosten

Normale prijs € 1695,00 excl. btw
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

15 punten


Contact

Congrescoördinator

Sylvia Heins

06 22394770
s.heins@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl