Verdiepingscursus Erfrecht**

Actuele en praktische verdiepingscursus erfrecht voor de familierechtpraktijk

Inschrijven
 • Data
  10 dec 2024
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch, 6 MfN cat. 2

Informatie

In deze actuele verdiepingscursus erfrecht worden de erfrechtelijke onderwerpen die je het meeste in jouw (advocaten)praktijk tegenkomt op praktische wijze nader uitgediept.  

Complexe vraagstukken erfrecht in de familierechtpraktijk
Bij aanvang van deze cursus wordt verder ingezoomd op de legitieme. Inhoudelijke en procedurele verwikkelingen komen daarbij aan bod.

Ook de nietigheid van de uiterste wil vanwege de geestelijke gesteldheid van erflater komt aan de orde net als mogelijkheden tot vernietiging. Wat is hiervoor nodig en waar liggen de kansen en risico's?

Zeker in de huidige tijd, waarin levenstestamenten een opgeld doen, komt de vraag aan de orde naar de verantwoording daarvoor. Wat is rekening en verantwoording, wanneer is dit aan de orde en wat kan de erfrechtadvocaat hiermee? En wat is mogelijk als er geen recht op rekening en verantwoording bestaat?

Diverse procedures in het kader van de executeren en vereffening komen ook aan bod. Wat kan de executeur of vereffenaar en welke middelen hebben de betrokkenen om daartegen te ageren? Ook hierop wordt dieper ingegaan.

Tenslotte komt het sluitstuk van de afwikkeling aan de orde: de verdeling!

Bestemd voor: advocaten en andere juristen en mediators werkzaam in de familie- en erfrechtpraktijk.

Programma

Programma Verdiepingscursus Erfrecht 

Inhoud :
- Legitieme
- (Ver)nietig(baar)heid uiterste wil en giften
- Rekening en verantwoording en alternatieven
- Procedures in het kader van executele en vereffening
- Verdeling
Dagindeling

Dagindeling

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Deel I


11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Deel I (vervolg)


12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Deel II


15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Deel II (vervolg)


Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


MfN cat. 2

6 punten


Contact

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl