Online cursus Handhaving van de Omgevingswet

“De rol van de toezichthouder/handhaver is cruciaal voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.” Dat stelt juridisch adviseur Annemiek Tubbing.

De invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 wordt ook wel de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet genoemd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (beoogde datum: 1-7-2022) verandert er dan ook veel en dit maakt het toezicht en de handhaving er niet eenvoudiger op.

Annemiek Tubbing geeft u op praktische en beknopte wijze weer welke impact de Omgevingswet gaat krijgen op toezicht en handhaving.
thumbnail image

De rol van de toezichthouder & handhaver

Annemiek Tubbing is juridisch adviseur omgevingsrecht. Inhoudelijk is ze gespecialiseerd in de groene regelgeving, afvalstoffen en bodem. Daarnaast is toezicht & handhaving mijn stokpaardje in alle vormen. Met haar spraken we over de rol van toezichthouders & handhavers met betrekking tot de Omgevingswet.

Onze partner

Overig aanbod rondom de Omgevingswet

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) - Publiekrechtelijke aspecten**

Datum 8 februari 2022

Weer uitstel Omgevingswet - is het momentum verloren?

Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de zoveelste keer is uitgesteld, kan de vraag worden gesteld of het momentum niet verloren is gegaan. Hoe komt het toch dat de datum steeds verschuift? In deze whitepaper gaat prof. dr. Frans Tonnaer in op de achtergronden en geeft hij een inschatting of er van de Omgevingswet nog wat terecht komt. 

Hulp nodig bij de Omgevingswet?

Bekijk onze infographic die je door de Omgevingswet gidst. Tijdens de voorbereiding op de Omgevingswet kom je voor verschillende vraagstukken te staan. Bijvoorbeeld, wanneer is participatie verplicht voor het omgevingsplan? Deze infographic geeft het antwoord.