T.J. (Tea) Mellema

Tea Mellema-Kranenburg is notaris in Katwijk waar zij zich voornamelijk bezighoudt met de familiepraktijk. Daarnaast is zij hoogleraar aan de universiteit Leiden bij de afdeling burgerlijk recht. In 1988 promoveerde zij op het proefschrift ' De legitieme portie". Van haar hand verschenen diverse publicaties, vooral op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. In 2011 hield zij haar oratie over "Het modegevoelige familievermogensrecht". Tevens is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch waar zij vooral verdelIngen na echtscheiding en erfrecht doet. Zij was tot 2013 voorzitter van de Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.