media image

T. (Trijnet) van Haaren-Paulus

Plaatsvervangend officier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland. Trijnet van Haaren-Paulus heeft gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is afgestuurd in de criminologie en het Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht. Na haar studies werkte ze bij de Zedenpolitie Amsterdam-Amstelland en de Gemeente Amsterdam in diverse functies op het gebied van de maatschappelijke opvang, de aanpak van (seksuele) kindermishandeling en huiselijk geweld, de aanpak veelplegers en nazorg detentie.
Vanaf april 2012 werkt zij bij het Openbaar Ministerie.