media image

prof. mr. E. (Evert) Verhulp

Prof. mr. E. (Evert) Verhulp is Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Hugo Sinzheimerinstituut.

Naast zijn wetenschappelijke activiteiten heeft hij de functie van raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. Verhulp is vanaf 1999 lid van de commissie integriteit rijksoverheid (de klokkenluiderscommissie), van de Locale Advies en Arbitragecommissie,  en tal van andere commissies. Verder is hij onafhankelijk lid van de commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de SER.

Evert Verhulp is lid van de redactie van «JAR».