media image
Advocaat

P.R. (Petra) Beishuizen

Petra is gespecialiseerd in het Familierecht en Mediation. Zij hanteert een integratieve aanpak, Holistic Law, hetgeen wil zeggen dat er naar het gehele probleem gekeken wordt en niet alleen naar het juridische onderdeel, dat er oog is voor de gehele persoon met al zijn emoties en ervaringen in relatie tot het voorliggende conflict. Petra ontfermt zich over de belangen van kinderen die betrokken raken in scheidingsproblemen, luistert naar ze en geeft ze een podium.

Petra adviseert ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars bij de afwikkeling van hun complexere financiële en juridische zaken. Haar rol is coachend en faciliterend. Zij zorgt voor herstel van de verbinding en biedt mensen nieuwe wegen naar oplossingen. Het conflict kan een scheiding betreffen maar ook een maatschapsconflict, een nalatenschap of intern geschil binnen de organisatie.

Als mediator heeft zij veel ervaring met relationele problemen, intervisie en het individuele belang van mensen achter de kwestie. 
Haar doel is mensen verder te helpen in hun leven, bruggen te bouwen en relaties te beschermen.