Piet de Nijs

Piet de Nijs is strategisch adviseur bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Voorheen heeft hij ervaring opgedaan als senior beleidsmaker bij de gemeente Breda en als zelfstandig adviseur zowel vanuit het perspectief van de initiatiefnemer als van de overheid. Het denken in mogelijkheden en het leveren van eenvoudige en duidelijke oplossingen is altijd de rode draad geweest in zijn werk. Dit heeft Piet eerder onder meer de nationale schrijfprijs ‘De Gouden Veer’ voor eenvoudig en duidelijk beleid opgeleverd. Eén van zijn plannen is bovendien ‘Innovatief en toonaangevend’ benoemd, door de Raad voor Ondernemend Nederland en het toenmalige Ministerie van I&M. Hij is coauteur van twee uitgaven over de Omgevingswet, samen met Wim Tijssen: ‘De Omgevingswet toegelicht (2016)’ en ‘De Omgevingswet als veranderopgave (2018)’. Piet heeft onder meer ervaring opgedaan in het landelijke project ‘Handvatten voor het Omgevingsplan’ met het Ministerie van I&M en de veranderopgaven van gemeenten en omgevingsdiensten. Piet heeft reeds enkele producten ontwikkeld die een Omgevingsdienst kan toepassen in Omgevingsvisie en Omgevingsplan.