P. (Paul) Acda

Advocaat
Paul Acda is advocaat bij Acda en Vanoka Advocaten. Paul studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, met als specialisatie strafrecht. Hij volgde tevens de subspecialisatie: de verdediging in strafzaken. Hij studeerde af op het onderwerp ‘Herziening van de herzieningsprocedure: over de huidige mogelijkheden voor het redresseren van gerechtelijke dwalingen en wenselijkheid tot uitbreiding hiervan. Paul heeft als specialisatie strafrecht. Gedurende 5 jaar werkte hij bij het kantoor van prof. mr. Geert-Jan Knoops te Amsterdam en behandelde gedurende deze jaren veel grootschalige strafzaken en herzieningszaken. Zo behandelde hij samen met mr. Knoops o.a. de zaak van bejaardenverzorgster mevrouw Ina Post.

Spreekt tijdens