H.J.B. (Henny) Sackers

Hoogleraar
Hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht, vaksectie Straf- en Strafprocesrecht, Universiteit Nijmegen.

Spreekt tijdens