F. (Frank) Leyendeckers

Frank heeft een jarenlange ervaring binnen het bestuursrechtelijk vastgoed, opgedaan bij de Raad van State, als bedrijfsjurist bij een grote projectontwikkelaar en ca. 25 jaar als advocaat. Hij beweegt zich vooral op het snijvlak van het milieurecht en de ruimtelijke ordening, met name in de sfeer van het vastgoed. Hij is betrokken bij complexe gebieds- en locatieontwikkelingen (commercieel vastgoed, woningbouw en utiliteitsbouw), grondexploitaties en infrastructurele projecten (aanleg en wijziging van sporen, wegen, dijken, windmolenparken, etc.). Daarnaast adviseert hij veelvuldig in het kader van grote nationale en grensoverschrijdende vastgoedtransacties, zowel publiek als privaatrechtelijk. Hij is erkend bestuursrechtspecialist en als zodanig betrokken bij allerlei zaken die door het bestuurs(proces)recht worden bestreken, onder meer in geschillen met toezichthouders in de gereguleerde markten energie, telecom, privacy, farma en finance.