media image

B. (Bram) van Melle

Advocaat

Bram van Melle is advocaat/partner bij Everaert Advocaten in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in arbeidsmigratie en nationaliteitsrecht.  

Hij begeleidt werkgevers bij het aanvragen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse werknemers en adviseert over het naleven van daarmee verband houdende werkgeversverplichtingen. Cliënten zijn overwegend buitenlandse concerns met vestigingen in Nederland, die managers, technische specialisten of trainees overplaatsen.

In het verlengde hiervan adviseert en procedeert Bram in zaken waarin de Inspectie SZW boetes oplegt aan werkgevers wegens illegale tewerkstelling van vreemdelingen of overtreding van andere verplichtingen ten aanzien van het werken met buitenlandse werknemers.

Voordat hij bij Everaert Advocaten begon, werkte Bram als jurist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bram publiceert regelmatig in vaktijdschriften en is docent geweest voor de cursus Modern Migratiebeleid bij het CPO en OSR.

Spreekt tijdens