B. (Boudewijn) Waaijer

Hoogleraar Notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, redacteur van het WPNR