media image

A. (Alexandra) Danopoulos

Advocaat-partner
Alexandra Danopoulos, advocaat-partner werkzaam bij Ploum, is gespecialiseerd in het bestuursrecht en in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) in brede zin, waaronder: de Wabo, de Wet milieubeheer, de Waterwet, EVOA, vergunningsprocedures en toezicht en handhaving en in het Energierecht. Alexandra werkt op de sectie Bestuursrecht en adviseert en procedeert onder andere over vergunningen en handhavingsprocedures. Daarnaast is Alexandra gespecialiseerd in het Energierecht en adviseert zij over Energiewet- en regelgeving.

Spreekt tijdens