Opleidingen & Events
 1. Home
 2. /
 3. Sprekers
 4. /
 5. L. Harteveld

L. Harteveld


Senior Beleidsmedewerker werkgeversvereniging AWVN 

april 2008 - heden

verantwoordelijk voor:

 • monitoring van alle cao-akkoorden in Nederland, analyse van cao-ontwikkeling en communicatie over cao-trends in de vorm van interne rapportage, maatwerk voor leden, cao-journaal, maandbericht, eindevaluatie en web-pagina ‘Cao-kijker’
 • opstellen van de gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota van werkgeversorganisaties
 • volgen van relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de landelijke politiek (regeerakkoord, Prinsjesdag)

 

Beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

dec. 2001 – mrt. 2008  

 • Centrale dialoog ondersteunen (tussen overheid en sociale partners) in de zogenaamde Regiegroep; hoogtepunten: Werktop (december 2005) en de Participatietop (juni 2007)
 • Beleidsvoering collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (monitoren en trends)

  

Economisch onderzoeker bij Micromacro Consultants

mrt. 1998 – nov. 2001  

 • Loondoorrekeningsmodel PLUTO ontwerpen in opdracht van ministerie van Onderwijs
 • Europees macro-model Euralyse ontwikkelen
 • Meerdere rapportages incidentele loonontwikkeling opstellen in opdracht van ministerie van VWS en BZK

 


Terug naar het sprekersoverzicht