Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Sprekers
  4. /
  5. Drs Geert de Bruin

Drs Geert de Bruin


Geert de Bruin is sinds 1 november1988 in dienst van AWVN. Hij begint als beleidsmedewerker bij de onderzoeksafdeling van AWVN. In die hoedanigheid is hij onder meer betrokken bij interne en externe onderzoeksprojecten.

In de jaren negentig is hij verbonden aan de afdeling Strategische Beleidsontwikkeling. Het stafwerk combineert hij met de functie van bestuurs- en directiesecretaris. Ook geeft hij een aantal jaren leiding aan het Kennistransferpunt van AWVN.

Vanaf 2002 is hij stafmedewerker arbeidsverhoudingen. Thans maakt hij deel uit van de beleidsafdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid en Cao-informatie van AWVN. Binnen deze afdeling is hij betrokken bij tal van beleidsprojecten.
Geert de Bruin is socioloog. Eerder werkte hij als onderzoeker bij de universiteiten Groningen en Utrecht en het Contactcentrum Onderwijs Arbeid.


Terug naar het sprekersoverzicht