Opleidingen & Events

Cursusmateriaal


Hier kunt u het materiaal downloaden dat bij uw cursus hoort. Dit materiaal blijft tot twee maanden na de cursusdatum op deze pagina vindbaar.
U kunt de bestanden gebruiken om u alvast voor te bereiden. Let erop dat u geen geprint materiaal van ons ontvangt.

De bestanden zijn beveiligd met een code. Deze code ontvangt u in de e-mailuitnodiging die u circa twee weken voor de cursusdatum ontvangt. Wilt u opnieuw deze code ontvangen, belt u dan met onze deelnemersadministratie: (070) 378 98 96.

Download uw cursusmateriaal



De gewijzigde WWFT**
dinsdag 21 november 2017
Praktisch omgaan met de WWFT
Download


Zittingsvaardigheden in het strafrecht**
dinsdag 21 november 2017
Download


Tweedaagse verdiepingscursus corporate arbeidsrecht**
donderdag 23 november 2017
23 en 30 november: Arbeidsvoorwaarden - CAO - Medezeggenschap - De Bestuurder
Download


Samenwerkingsvormen en joint ventures**
donderdag 23 november 2017
Vennootschapsrechtelijke en contractuele inkleding – Mededingingsrecht – Fiscale aspecten
Download


Tweedaagse opleiding Belastingrecht*
donderdag 23 november 2017
23 en 30 november 2017: Intensieve praktijkdagen voor niet-fiscalisten
Download


Persoonlijke zekerheidsrechten**
vrijdag 24 november 2017
Hoofdelijkheid, borgtocht en bankgaranties
Download


Fiscaliteit in arbeids(recht)zaken*
dinsdag 28 november 2017
Loongerelateerde zaken – Functiegerelateerde zaken
Download


Appeltechniek in strafzaken**
woensdag 29 november 2017
Praktische tips vanuit advocatuur en het OM
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Bedrijfsruimte Dag 2**
donderdag 30 november 2017
Huurbeëindiging - Gebrekenregeling - Renovatie
Download


Privacy in het arbeidsrecht*
donderdag 30 november 2017
De belangrijkste privacy aspecten op de werkvloer nader uitgelegd
Download


Executieproblematiek met betrekking tot onroerend goed*
donderdag 30 november 2017
Vastgoed, zekerheden en executieveilingen in de praktijk
Download


Pand en hypotheek**
vrijdag 1 december 2017
Het pandrecht en hypotheekaktes uitgediept
Download


Jurisprudentie Huurrecht*
donderdag 7 december 2017
Woonruimte - Bedrijfsruimte - Indeplaatsstelling - Opzegging - Renovatie
Download


Uit- en overleveringsrecht, de WOTS en de WETS**
donderdag 7 december 2017
(E)Migratie van gedetineerden
Download


Letselschade*
woensdag 13 december 2017
Van 6:162 BW naar schadebepaling
Download


De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**
donderdag 14 december 2017
Praktijkproblematiek op verdiepend niveau
Download


De koop -/aannemingsovereenkomst in perspectief**
vrijdag 15 december 2017
Diepgaande praktijkcursus rondom de KOA met o.a. 5% regeling, klachtplicht ex art. 6:89 BW, boeteregeling
Download


Piketcursus strafrecht*
dinsdag 19 december 2017
Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand
Download


Basiscursus Huurrecht*
donderdag 25 januari 2018
Actuele ontwikkelingen in woonruimte en bedrijfsruimte
Download


Personenvennootschappen en de Flex-BV*
donderdag 1 februari 2018
Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Download