Opleidingen & Events

Cursusmateriaal


Hier kunt u het materiaal downloaden dat bij uw cursus hoort. Dit materiaal blijft tot twee maanden na de cursusdatum op deze pagina vindbaar.
U kunt de bestanden gebruiken om u alvast voor te bereiden. Let erop dat u geen geprint materiaal van ons ontvangt.

De bestanden zijn beveiligd met een code. Deze code ontvangt u in de e-mailuitnodiging die u circa twee weken voor de cursusdatum ontvangt. Wilt u opnieuw deze code ontvangen, belt u dan met onze deelnemersadministratie: (070) 378 98 96.

Download uw cursusmateriaalActualiteiten erfpacht- en opstalrecht*
woensdag 20 september 2017
Mogelijkheden en beperkingen in perspectief
Download


Opstellen, beoordelen en werken met (internationale) contracten**
donderdag 21 september 2017
Vijfdaagse cursusserie actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties**
donderdag 21 september 2017
Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


De overlijdensschadeberekening ex artikel 6:108 BW**
vrijdag 22 september 2017
In samenwerking met NRL
Download


Actualiteiten huwelijksvermogensrecht*
dinsdag 26 september 2017
in het bijzonder Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen
Download


Personenvennootschappen en de Flex-BV*
dinsdag 26 september 2017
Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Download


Basiscursus Huurrecht*
donderdag 28 september 2017
Actuele ontwikkelingen in woonruimte en bedrijfsruimte
Download


Tweedaagse Verdiepingscursus ontslag**
donderdag 28 september 2017
28 september en 5 oktober. De WWZ-wijzigingen en de rechtspraak
Download


Voedselinformatie, reclame en etikettering van levensmiddelen*
maandag 2 oktober 2017
Download


Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer**
dinsdag 3 oktober 2017
3 en 10 oktober. Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Ziekte - Ontslag - WIA en de WWZ
Download


Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**
dinsdag 3 oktober 2017
De belangrijkste actualiteiten en ontwikkelingen voor uw praktijk
Download


Tweedaagse Verdiepingscursus Huurrecht**
donderdag 5 oktober 2017
Donderdag 5 en donderdag 12 oktober. Actuele ontwikkelingen in het huurrecht
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Dag 1**
donderdag 5 oktober 2017
Het algemeen huurrecht en het huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte uitgediept
Download


Voorbereidend onderzoek in het strafrecht: rechtsbijstand bij politieverhoor en rechtspositie**
vrijdag 6 oktober 2017
Processtukken, positie RC en bepalen rechtspositie
Download


Letselschade: tips en strategieën**
maandag 9 oktober 2017
Met bespreking van o.a. deelgeschillen, medische causaliteit en verjaring
Download


Appartementsrecht (in theorie en praktijk)**
dinsdag 10 oktober 2017
Akte van splitsing en wijziging daarvan - VvE-beheer - Financiering - Erfpacht - Publiekrechtelijk ingrijpen
Download


De scheidende ondernemer**
dinsdag 10 oktober 2017
Download


Boilerplate-clausules, tekortschieten, verzuim en schadevergoeding**
donderdag 12 oktober 2017
Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Dag 2**
donderdag 12 oktober 2017
Huurprijzenrecht, derden in het huurrecht en de gebreken en renovatieregeling
Download


Stichtingen, verenigingen en coöperaties**
donderdag 12 oktober 2017
Voor- en nadelen van alternatieve ondernemingsrechtsvormen
Download


Onderhandelen**
vrijdag 13 oktober 2017
Voorbereiding, valkuilen, Harvard-methode
Download


Oplegging en uitvoering van de TBS maatregel in de praktijk**
dinsdag 17 oktober 2017
Met bespreking van o.a. contra-expertise, gevaarscriterium en formuleren van verweren
Download


Flexibilisering van het BV-recht**
dinsdag 17 oktober 2017
Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Download


Verhuur en btw*
woensdag 18 oktober 2017
Aftrek, vrijstelling en uitzonderingen
Download


Fusievormen, opvolging en aansprakelijkheid binnen het ondernemingsrecht*
donderdag 26 oktober 2017
Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Download


Praktische vastgoedkennis voor advocaten en notarissen*
donderdag 26 oktober 2017
Marktwerking en taxaties van vastgoedprojecten
Download


Actualiteiten arbeidsrecht*
dinsdag 31 oktober 2017
Ontslag - Vergoeding - Flexibele arbeidsrelaties - De oudere werknemer
Download


Verdiepingscursus Huurprijzen**
donderdag 2 november 2017
Het Nederlandse huurprijzenstelsel van woonruimte en bedrijfsruimte
Download


Verdiepingscursus Werkgeversaansprakelijkheidsrecht**
vrijdag 3 november 2017
Fysieke en psychische beroepsziekten nader bekeken
Download


Tweedaagse Basiscursus Arbeidsrecht*
woensdag 8 november 2017
8 en 15 november. Basisbeginselen - Ziekte - Conflict - Ontslag - UWV - Bewijsrecht in arbeidsrecht
Download


Tweedaagse cursus Ambtenarenrecht van aanstelling tot ontslag*
donderdag 9 november 2017
Tweedaagse basisopleiding Ambtenarenrecht
Download


Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag*
donderdag 9 november 2017
Dag 1 van de Tweedaagse basisopleiding Ambtenarenrecht
Download


Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**
donderdag 9 november 2017
Theorie en praktijk interactief besproken vanuit arbeids-, migratie- en fiscaal perspectief
Download


De wetswijziging bestuur en toezicht rechtspersonen*
vrijdag 10 november 2017
Nieuwe verantwoordelijkheden voor bestuurders en toezichthouders
Download


De vaststellingsovereenkomst en elektronische overeenkomst**
donderdag 16 november 2017
Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag*
donderdag 16 november 2017
Dag 2 van de Tweedaagse basisopleiding Ambtenarenrecht
Download


De bancaire kredietovereenkomst**
vrijdag 17 november 2017
De documentatie, de kredietnemer in financiële moeilijkheden en opzegging
Download


Mensenhandel*
vrijdag 17 november 2017
Met tips en trics en bespreking van (non-)verweren
Download


De gewijzigde WWFT**
dinsdag 21 november 2017
Praktisch omgaan met de WWFT
Download


Zittingsvaardigheden in het strafrecht**
dinsdag 21 november 2017
Download


Tweedaagse verdiepingscursus corporate arbeidsrecht**
donderdag 23 november 2017
23 en 30 november: Arbeidsvoorwaarden - CAO - Medezeggenschap - De Bestuurder
Download


Samenwerkingsvormen en joint ventures**
donderdag 23 november 2017
Vennootschapsrechtelijke en contractuele inkleding – Mededingingsrecht – Fiscale aspecten
Download


Tweedaagse opleiding Belastingrecht*
donderdag 23 november 2017
23 en 30 november 2017: Intensieve praktijkdagen voor niet-fiscalisten
Download


Persoonlijke zekerheidsrechten**
vrijdag 24 november 2017
Hoofdelijkheid, borgtocht en bankgaranties
Download


Fiscaliteit in arbeids(recht)zaken*
dinsdag 28 november 2017
Loongerelateerde zaken – Functiegerelateerde zaken
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Bedrijfsruimte Dag 2**
donderdag 30 november 2017
Huurbeëindiging - Gebrekenregeling - Renovatie
Download


Privacy in het arbeidsrecht*
donderdag 30 november 2017
De belangrijkste privacy aspecten op de werkvloer nader uitgelegd
Download


Executieproblematiek met betrekking tot onroerend goed*
donderdag 30 november 2017
Vastgoed, zekerheden en executieveilingen in de praktijk
Download


Pand en hypotheek**
vrijdag 1 december 2017
Het pandrecht en hypotheekaktes uitgediept
Download