Opleidingen & Events

Disclaimer


Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan Sdu uitgevers b.v.*, hierna te noemen Sdu, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Sdu Uitgevers aangeboden content die afkomstig is van derden.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de zakelijk (abonnements)overeenkomst en omdat wij u graag op de hoogte houden van nieuwe, voor u relevante uitgaven van Sdu Uitgevers bv en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement. Zie http://www.sdu.nl/privacystatement/Pages/default.aspx

Op al onze overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie http://www.sdu.nl/leveringsvoorwaarden/Pages/default.aspx