Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Zelfrijdend vervoer*
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs
Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl

 
Organisatorische informatie
Lydia de Winter
Congrescoördinator
06-51581636
l.d.winter@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Zelfrijdend vervoer*


Bestemd voor: Advocaten en ambtenaren bij gemeenten, provincies, rijk en semi-overheidsorganisaties, werkzaam op strategisch niveau (zowel beleidsmatig als juridisch), die in willen spelen op technologische ontwikkelingen. 

Bereid u voor op de komst van zelfrijdend vervoer

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan snel. Voertuigen en schepen worden steeds slimmer en nemen bestuurders al taken uit handen. Volledig automatische auto’s en schepen zijn in ontwikkeling. Dat (volledig) zelfrijdende auto’s er aan komen, is iets waar niemand over twijfelt, maar wanneer is nog de vraag. En wat betekent de komst van zelfrijdende voertuigen voor de wegen, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid? En wat gebeurt er met het openbaar vervoer in de toekomst?

Bestaande (internationale) wet- en regelgeving moet aangepast worden voor de nieuwe generatie voertuigen die we naar verwachting al binnen afzienbare tijd op de wegen zullen zien, zoals voertuigen die grotendeels zelfstandig over het hoofdwegennet rijden of gedeelde busjes die op lage snelheid specifieke trajecten kunnen afleggen. 

Stel u op de hoogte van alle voor u relevante beleidsmatige en juridische aspecten zodat u optimaal anticipeert op de komst van zelfrijdend vervoer. 

Dit college wordt afgesloten door Wouter Welling, Beleidsadviseur Digitale Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wouter belicht in vogelvlucht dé digitale trends en technologische vernieuwingen die grote impact hebben op overheidsorganisaties, de werknemers en de samenleving. 

 
Dit college is tot stand gekomen in samenwerking met:

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen


lees meer   


inschrijven

Programma


Zelfrijdend vervoer

2 juli: 13.00 - 16.45 uur

 

  • Effecten van de komst van zelfrijdend verkeer
           Wat betekent de komst van zelfrijdende voertuigen voor de wegen, de verkeersveiligheid, de                           bereikbaarheid en de leefbaarheid? 
           Wat gebeurt er met het openbaar vervoer in de toekomst?

           Isabel Wilmink | Senior scientist & Program manager Sustainable Urban Mobility & Safety, TNO
           Jeannet van Arum |  Sectormanager Smart Mobility bij Provincie Noord-Holland
  • De juridisch aspecten van zelfrijdend vervoer
           Jeroen Naves | Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
           Sandra van Heukelom-Verhage| Advocaat, partner, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


  • Benut de kansen van digitalisering en nieuwe technologie
           Wat kunnen burgers verwachten op het gebied van digitale grondrechten in een datagedreven                         samenleving?
           Wat betekent dataficering en digitalisering van de overheid voor de organisatie van de overheid?
           Waarom besteden we niet evenveel middelen aan het voortstuwen van de datagedreven/digitale                       overheid als aan de risico’s die komen kijken bij een data-overheid?

            Haye Hazenberg | Senior beleidsadviseur Digitale Overheid, Ministerie van BZK
          
Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs
Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl

 
Organisatorische informatie
Lydia de Winter
Congrescoördinator
06-51581636
l.d.winter@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht