Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Vierdaagse basisopleiding Personen- en Familierecht*
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
06 - 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70 / 06 - 500 308 43
f.nasierkhan@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Vierdaagse basisopleiding Personen- en Familierecht*

14, 15, 22 en 23 mei 2019: Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand


Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert vanaf 1 juli 2012 specifieke opleidingseisen voor advocaten op het gebied van het personen- en familierecht die toevoegingen willen aanvragen. Door het volgen van deze Vierdaagse Basisopleiding Personen- en Familierecht voldoet u volledig aan de opleidingseisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt.

De basisopleiding, die u tevens 24 opleidingspunten oplevert, strekt zich uit tot nagenoeg het gehele terrein van het personen- en familierecht. Vijf gerenommeerde sprekers staan voor u klaar om u inzicht te geven in de belangrijkste aspecten binnen de echtscheidingspraktijk.

Na het volgen van deze vier opleidingsdagen beschikt u over een basisniveau van kennis en vaardigheden op het gebied van het personen- en familierecht en bent u in staat om op deskundige wijze echtscheidingszaken af te handelen.

Bestemd voor: advocaat-stagiaires en advocaten.

Programma:

Dag 1: Afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht

Dag 2: Huwelijksvermogensrecht (inclusief partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)

Dag 3: Alimentatierecht en IPR Familierecht

Dag 4: Mediation, convenanten en procesrecht


lees meer   


inschrijven

Programma


Dag 1: Scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht

12:30 - 13:00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 - 14:00 uur

Scheidingsrecht
echtscheiding
(ontbinding van het huwelijk na) scheiding van tafel en bed
beëindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden
ontbinding geregistreerd partnerschap
feitelijke scheiding ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden
concept-wetsvoorstel scheiden zonder rechter
prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

14:00 - 15:00 uur

Afstammings- en adoptierecht
familierechtelijke betrekking
bloed- en aanverwantschap
ontkenning door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan ouderschap
erkenning bij notariële akte of bij akte burgerlijke stand
gerechtelijke vaststelling ouderschap
adoptie
prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

15:00 - 15:15 uur
Pauze

15:15 - 16:15 uur

Afstammings- en adoptierecht (vervolg)
familierechtelijke betrekking
bloed- en aanverwantschap
ontkenning door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan ouderschap
erkenning bij notariële akte of bij akte burgerlijke stand
gerechtelijke vaststelling ouderschap
adoptie
prof. mr. A.M. (André) Nuytinck

16:15 - 17:15 uur

Gezags- en omgangsrecht
ouderlijk gezag
voogdij- ouderlijk bewind
ouderlijk vruchtgenot

voogdijbewind
testamentaire voogdij en voogdij d.m.v. aantekening gezagsregister
omgang en contact
informatie en consultatie
prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

17:15 - 17:30 uur
Pauze met warme snack

17:30 - 18:30 uur
Gezags- en omgangsrecht (vervolg)
ouderlijk gezag
voogdij- ouderlijk bewind
ouderlijk vruchtgenot
voogdijbewind
testamentaire voogdij en voogdij d.m.v. aantekening gezagsregister
omgang en contact
informatie en consultatie
prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck
 

Dag 2: Huwelijksvermogensrecht (inclusief partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)

12:30 - 13:00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 - 14:00 uur
Algemene inleiding tot huwelijksvermogensrecht
kosten van de huishouding
gewone gang van de huishouding
economische deelgerechtigdheid (o.a. de eigen woning)
toestemming
bestuur
prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

14:00 - 15:00 uur
Omvang wettelijke gemeenschap van goederen
goederen en schulden
gerechtigdheid en bestuur
ontbinding van de gemeenschap
wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen
prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

15:00 - 15:15 uur
Pauze

15:15 - 16:15 uur
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap
verschil met eenvoudige gemeenschap wat gerechtigdheid en bestuur betreft
algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW
prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

16:15 - 17:15 uur
Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen
beperkte gemeenschappen van vruchten en inkomsten en van winst en verlies (oud)
periodieke en finale verrekenbedingen
verschil tussen verdeling en verrekening (inclusief enkele aspecten van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding)
verhouding huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant
prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck 

17:15 - 17:30 uur
Pauze met warme snack

17:30 - 18:30 uur
Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden (vervolg)
huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen
beperkte gemeenschappen van vruchten en inkomsten en van winst en verlies (oud)
periodieke en finale verrekenbedingen
verschil tussen verdeling en verrekening (inclusief enkele aspecten van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding)
verhouding huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant
prof. mr. A.J.M. (André) NuytinckDag 3: Alimentatierecht en IPR Familierecht


08:30 - 09:00 uur
Ontvangst

09:00 - 11:00 uur
Alimentatierecht
basisbeginselen alimentatierecht en –rekenen
-      behoeftigheid
-      draagkracht
-      behoefte
rapport van de Werkgroep Alimentatienormen (Tremarapport)
mr. A. (Anouk) Wakker

11:00 - 11:15 uur
Pauze

11:15 - 13:15 uur
Alimentatierecht 
randvoorwaarden vaststelling kinderalimentatie
randvoorwaarden vaststelling partneralimentatie
art. 1:160 BW (samenwonen)
wet limitering alimentatie (Wla)
mr. A. (Anouk) Wakker

13:15 - 14:00 uur
Lunch

14:00 - 15:00 uur
Internationale echtscheiding
internationale Bevoegdheid
toepasselijk Recht
prof. mr. dr. I. (Ian) Sumner

 15:00 - 16:00 uur
Internationaal gezag
internationale Bevoegdheid
toepasselijk Recht
prof. mr. dr. I. (Ian) Sumner

16:00 - 16:15 uur
Pauze met warme snack


16:15 – 17:15 uur
Internationaal alimentatierecht
internationale Bevoegdheid
toepasselijk Recht
prof. mr. dr. I. (Ian) Sumner

17:15 – 18:15 uur
Internationaal huwelijksvermogensrecht
internationale Bevoegdheid
toepasselijk Recht
prof. mr. dr. I. (Ian) Sumner


Dag 4: Mediation, convenanten en procesrecht

08:30 - 09:00 uur
Ontvangst

09:00 - 11:00 uur
Begeleiding van een cliënt ingeval van (echt)scheiding
beroeps- en gedragsregels advocatuur
andere opties dan rechtspraak en mediation

Mediation als methode van recht en psychologie
wat is mediation?
de mediationmethode
mediationstijlen
wat mag ik van een (legal) mediator verwachten?
wat kan mediation bieden en wat niet?
online mediation
dr. mr. F. (Fred) Schonewille

11:00 - 11:15 uur
Pauze

11:15 - 13:15 uur
Scheiding als relationeel conflict en Scheidingsmediation
methode Hoefnagels
scheidingsmelding
ruziemodellen McGillavry
van partnerschap naar (gedeeld) ouderschap
zorg en inkomen (ouderschapsplan en partneralimentatieplan)
rouwverwerking
rol van de sociale omgeving

Aankomende mediationwetgeving
wetsvoorstellen Van der Steur
hoe verhouden rechtspraak en mediation zich (straks) tot elkaar?
dr. mr. F. (Fred) Schonewille

13:15 - 14:00 uur
Lunch

14:00 - 15:30 uur

Procesrecht
verloop algemene verzoekschriftprocedure
eisen verzoekschrift
relatieve en absolute bevoegdheid
voorlopige voorzieningen
verandering/vermeerdering/vermindering verzoeken
uitvoerbaar verklaring bij voorraad
confraternele correspondentie
proceskostenveroordeling
mr. J.A.J.A. (Joris) Luijten

15:30 - 15:45 uur
Pauze

15:45 - 17:15 uur
Convenanten
onderdelen van een echtscheidingsconvenant
eisen waaraan het echtscheidingsconvenant moet voldoen
het echtscheidingsconvenant en de vaststellingsovereenkomst
aantastbaarheid
mr. J.A.J.A. (Joris) Luijten

 


Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
06 - 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70 / 06 - 500 308 43
f.nasierkhan@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht