Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Tweedaagse Verdiepingscursus ontslag**
inschrijven


Sprekers

Contact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator 
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Tweedaagse Verdiepingscursus ontslag**

7 en 14 maart. Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie


Onderwerpen:
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag wegens disfunctioneren en verstoorde verhoudingen
  • Reorganisatieontslag
  • Pensioenontslag
  • Procederen bij ontslag

Ontslag is een belangrijk onderwerp binnen het arbeidsrecht. Over ontslag wordt veel geprocedeerd. Met de Wwz is er veel veranderd in de regels omtrent ontslag. Dit geldt zowel voor inhoudelijke regels als procedureregels. Dit geeft aanleiding voor veel vragen. Hoe bereidt u een ontslag goed voor? Maar ook: hoe vecht u een ontslag het beste aan? Welke stappen moet u doorlopen en in welke volgorde om een zaak tot een goede einde te brengen?

Tijdens deze tweedaagse cursus bespreken ervaren docenten de belangrijkste ontslagvormen met u waarbij eerst het inhoudelijke aspect wordt behandeld. Vervolgens krijgt u waardevolle, praktische tips en tricks om het gehele ontslagproces goed en zonder valkuilen te doorlopen. 

Bestemd voor: Advocaten en juristen 


lees meer   


inschrijven

Programma


PROGRAMMA DAG 1 (7 maart)

09:00 – 09:30 uur            
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur            
Vereisten en casuïstiek ontslag op staande voet

- Formele vereisten en systematiek
- Stelplicht & bewijslast
- Overzicht van dringende redenen
- De relevantie van persoonlijke omstandigheden
- Is verwijtbaarheid een vereiste?
- Gevolgen ontslag op staande voet

mr. F. (Frank) ter Huurne
mr. M.  (Mark) Keuss

11:00 – 11:15 uur            
Pauze 

11:15 – 12:45 uur            
Ontslag op staande voet en procesrecht

- Ontbinding wegens dringende reden
- Voorwaardelijke ontbinding (en voorwaardelijke vergoeding)
- Schadeplichtigheid werknemer
- Procedurele mogelijkheden werknemer (kort geding, vernietiging, schadevergoeding ex artikel 7:677, artikel 7:681 BW)
- Switchen en omgekeerde switch

mr. F. (Frank) ter Huurne
mr. M.  (Mark) Keuss

12:45 – 13:30 uur            
Lunch

13:30 – 15:00 uur            
Ontslag wegens disfunctioneren en verstoorde verhoudingen

- Dossieropbouw
- Verbeterkans
- Herplaatsingsverplichting

mr. M. (Marije) Schneider

15:00 – 15:15 uur            
Pauze

15:15 – 16:45 uur            
Procederen bij ontslag wegens disfunctioneren en verstoorde verhoudingen

- Procedure bij de kantonrechter

mr. M. (Marije) Schneider


PROGRAMMA DAG 2 (14 maart)

09:00 – 09:30 uur            
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur            
Reorganisatieontslag

- Ontslagvolgorde
- Sociaal plan
- Herplaatsingsverplichting

mr. F. (Femke) van Herk
mr. A. (Annette) de Jong

11:00 – 11:15 uur            
Pauze 

11:15 – 12:45 uur            
Procederen bij reorganisatieontslag

- UWV-procedure
- Ontslagcommissie

mr. F. (Femke) van Herk
mr. A. (Annette) de Jong

12:45 – 13:30 uur            
Lunch

13:30 – 15:00 uur            
Pensioenontslag

- Pensioengerechtigde leeftijd
- Afwijkende pensioenleeftijd

mr. F. (Femke) van Herk
mr. A. (Annette) de Jong

15:00 – 15:15 uur          
Pauze

15:15 – 16:45 uur            
Overige ontslaggronden

- Verwijtbaar handelen
- Andere grond

mr. F. (Femke) van Herk
mr. A. (Annette) de Jong

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator 
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht