Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Tweedaagse Privacywetgeving en de AVG*

Cursus volgeboekt. Inschrijven niet meer mogelijk


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken 
Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Tweedaagse Privacywetgeving en de AVG*

15 en 22 februari. Verwerking en gebruik persoonsgegevens – Rechten en plichten - De AVG – Toezicht en Boetes


Er gebeurt veel op het juridische vlak van privacy. Internationale verdragen zijn omgevallen, opnieuw leven in geblazen of staan weer op omvallen. Hoge boetebedragen zijn opgenomen in de wet en vanuit Europa komt er ingrijpende nieuwe wetgeving aan. Ontwikkelingen die actie vereisen op juridisch vlak. Of het nu het opstellen van een bewerkersovereenkomst is, het identificeren van persoonsgegevens of voorbereiden op aankomende rechten en plichten. Stilzitten is geen optie meer. Vanaf 25 mei 2018 vervalt een groot deel van de nationale privacywetgeving en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoe bereidt u zichzelf, of uw cliënten, voor op deze ingrijpende wijzigingen?

Tijdens deze cursus krijgt u van experts in deze materie een helder en duidelijk overzicht van de privacywetgeving, de verantwoordelijkheden en verplichtingen van verwerkers van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen over hun persoonsgegevens. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed en helder overzicht van veel aspecten rondom privacy, privacygegevens en -wetgeving en de AVG.

Deze cursus is bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen


lees meer   Cursus volgeboekt. Inschrijven niet meer mogelijk

Programma


Programma dag 1 (15 februari):

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur
Basisbeginselen privacyrecht Wbp en AVG

- Definitie van persoonsgegevens
- Zorgvuldigheid en transparantie
- Grondslagen voor gebruik

mr. P. (Peter) Kager
mr. A. (Arnoud) Engelfriet

11:00 – 11:15 uur
Pauze 
 

11:15 – 12:45 uur
Basisbeginselen privacyrecht Wbp en AVG (vervolg)

- Definitie van persoonsgegevens
- Zorgvuldigheid en transparantie
- Grondslagen voor gebruik

mr. P. (Peter) Kager
mr. A. (Arnoud) Engelfriet

12:45 – 13:30 uur
Lunch 
 

13:30 – 15:00 uur
De bewerkersovereenkomst
 

- Nut en noodzaak
- Inhoud
- Contracteren en onderhandelen

mr. P. (Peter) Kager
mr. A. (Arnoud) Engelfriet

15:00 – 15:15 uur
Pauze 
 

15:15 – 16:45 uur
(omgaan met) rechten van betrokkenen

- Identificeren
- Processen en procedures inrichten
- Toezicht vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

mr. P. (Peter) Kager
mr. A. (Arnoud) Engelfriet


Programma dag 2 (22 februari):

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur
Basisbeginselen nader bekeken

- Doelbinding
- Gerechtvaardigd belang
- Herleidbaarheid

mr. P. (Peter) Kager
mr. dr. M. (Mathieu) Paapst

11:00 – 11:15 uur
Pauze 
 

11:15 – 12:45 uur
De bewerkersovereenkomst nader bekeken

- Rolverdeling
- Beveiliging
- Modellen

mr. P. (Peter) Kager
mr. dr. M. (Mathieu) Paapst

12:45 – 13:30 uur
Lunch 
 

13:30 – 15:00 uur
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

- Wat gaat er veranderen?
- De functionaris gegevensbescherming, PIA’s en registers
- Toezicht en boetes
Al contracteren onder de AVG?

mr. P. (Peter) Kager
mr. dr. M. (Mathieu) Paapst

15:00 – 15:15 uur
Pauze 
 

15:15 – 16:45 uur
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (vervolg)

- Wat gaat er veranderen?
- De functionaris gegevensbescherming, PIA’s en registers
- Toezicht en boetes
Al contracteren onder de AVG?

mr. P. (Peter) Kager
mr. dr. M. (Mathieu) Paapst


 


Cursus volgeboekt. Inschrijven niet meer mogelijkContact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken 
Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht