Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Symposium Wtt 2018*
inschrijven


Sprekers

Contact
mr. Robin van Keeken
070-3780753
r.v.keeken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Symposium Wtt 2018*


Het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is in maart bij de Tweede Kamer ingediend. Sinds de introductie in 2004 heeft de Wtt een verschuiving van zelfregulering naar wettelijke regulering en toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) teweeg gebracht. Het nieuwe wetsvoorstel strekt tot ‘verdergaande regulering’.

De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel betreffen - naast enige technische aanpassingen - maatregelen om:

  • Integriteit en professionaliteit van trustkantoren te versterken;
  • Cliëntenonderzoek te verbeteren;
  • Toezicht- en handhavingsinstrumentarium uit te breiden.

Tijdens dit symposium worden onder leiding van dagvoorzitter mr.dr. Melis van der Wulp de belangrijkste aspecten van de nieuwe Wtt 2018 behandeld vanuit het perspectief van oa trustbranche, advocatuur en toezichthouder. Naast het wettelijk kader worden de impact op de (trust)praktijk besproken en is er de nodige ruimte voor discussie.


lees meer   


inschrijven

Programma


Dagvoorzitter: Melis van der Wulp

Wetsvoorstel en toelichting totstandkoming
Melis van der Wulp, advocaat en partner Libertas Lawyers, specialist wet- en regelgeving trustkantoren
Thom de Jongtoezichthouder bij De Nederlandsche Bank
Laurens SchoutenCoördinerend wetgevingsjurist bij directie Financiële Markten van Ministerie van Financiën

Impact op de trustpraktijk
André Zoutendijk, adviseur Governance, Risk & Compliance en oprichter van Develop Your Controls (DYC)

Legaliteitsbeginsel en level playing field
Casper Riekerk, advocaat en partner bij Finnius, specialist handhaving en onderzoek door toezichthouders

Aansprakelijkheid en publicatieplicht
Jan Leliveld, advocaat en partner bij Van Doorne, specialist sanctierecht 

Sprekersdebat

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijven