Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Symposium Inreisverbod**
inschrijven


Sprekers


Contact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips 
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Symposium Inreisverbod**

De doorwerking van een Europese maatregel in het vreemdelingenrecht en het strafrecht


Bestemd voor: advocaten, (overheids)juristen, leden van de rechterlijke macht, op het gebied van zowel het vreemdelingenrecht als het strafrecht.

Tijdens dit symposium wordt het boek “Het inreisverbod” (derde druk) uitgereikt door de auteurs aan Sacha Prechal (rechter bij het Hof van Justitie van de EU) en aan Nico Verheij (voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).


Het inreisverbod is een rechtsfiguur afkomstig uit de Europese Terugkeerrichtlijn. De Nederlandse rechtsorde heeft nu een aantal jaren met die rechtsfiguur te maken. Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete.

Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende invalshoeken (EU recht, strafrecht en vreemdelingenrecht). Het doel van het symposium is om te zien hoe deze Europese maatregel doorwerkt in de Nederlandse praktijk (vreemdelingenrecht en strafrecht) en in te gaan op de wijzigingen in het boek ten opzichte van de tweede druk. Daarbij laten verschillende sprekers uit de praktijk hun licht schijnen over het inreisverbod op hun terrein en zo nodig over specifieke problemen die zij daarbij ervaren.

 


lees meer   


inschrijven

Programma


13:30 - 14:00 uur
Ontvangst en registratie

14:00 – 14:10 uur  
Opening door dagvoorzitter

mr. John Bouwman
Senior rechter, Rechtbank Overijssel

14:10 – 14:25 uur
Introductie van het onderwerp

mr. Aniel Pahladsingh
Jurist bij de Raad van State en auteur van Het Inreisverbod
mr. Jim Waasdorp
Jurist bij ABRvS en auteur van Het Inreisverbod

14:25 - 14:40 uur
Boekuitreiking aan rechter S. Prechal

mr. Sacha Prechal
Rechter bij het Hof van Justitie van de EU en hoogleraar Europees Recht, Universiteit Utrecht

14:40-14:55 uur
Boekuitreiking aan staatsraad N. Verheij

mr. Nico Verheij
Staatsraad bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

14:55-15:30
Doorwerking van het inreisverbod vanuit de praktijk

mr. Marq Wijngaarden
Advocaat bij Prakken D’Oliveira

15:30 – 16:00 uur
Pauze met warme snack

16:00 – 16:30 uur
Doorwerking van het inreisverbod vanuit de wetenschap

dr. Galina Cornelisse
Universitair docent Transnational Legal Studies, Vrije Universiteit Amsterdam

16:30 uur – 17:30 uur
Discussie en afsluiting door de dagvoorzitter
Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips 
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht