Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Symposium Fiscale Actualiteiten 2018
inschrijven


Sprekers

Contact

Inhoudelijke informatie
Naam Hamed Altaf
Functie Uitgever
Telefoonnr. 070-37889125
Email: h.altaf@sdu.nl
 

Organisatorische informatie
Naam Cindy Man
Functie Senior Marketing Communicatie Specialist
Telefoonnr. 070-3780224
Emailadres c.man@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Symposium Fiscale Actualiteiten 2018


In één middag door experts bijgepraat over Fiscale actualiteiten


De vaksectie Belastingrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert in samenwerking met Sdu, uitgever van NDFR en NTFR, een symposium aangaande fiscale actualiteiten. Belangrijke actualiteiten op het terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting alsmede de omzetbelasting en het Europese belastingrecht zullende revue passeren. Daarnaast geeft dit symposium u de gelegenheid om nader kennis te maken met de Radboud Universiteit Nijmegen, biedt het de mogelijkheid voor debat met wetenschappers en praktijkfiscalisten rondom de besproken thema’s en stelt het u in staat om informeel contacten te leggen en te onderhouden met collega’s uit de regio

lees meer   


inschrijven

Programma


12.30 uur - Ontvangst met koffie/thee en broodjes

13.00 uur - Introductie door dagvoorzitter

Prof. mr. G.T.K. Meussen, hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen alsmede wetenschappelijk adviseur (Bureau Vaktechniek) BDO Belastingadviseurs te Tilburg

13.10 uur - Actualiteiten winst, resultaat uit overige werkzaamheden en de terbeschikkingstellingsregelingen

- Belastingvoorstellen 2019 waaronder de verhoging van het aanmerkelijke belangtarief en de vermindering       van het aantal tariefschijven in box 1
- Vermindering belastingvoordeel in de tariefsfeer van aftrekposten
- Aanpassing regeling belastingrente
- Verkorting maximale looptijd 30%-regeling
- Afschaffing aftrek voor monumentenpanden
- Afschaffing scholingsaftrek
- Recente jurisprudentie

Mr.dr. C.G. Dijkstra, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, en directeur Watermill belastingadviseurs te Utrecht

13.45 uur - Actualiteiten vennootschapsbelasting

- Implementatie ATAD-1 (renteaftrekbeperkingen)
- Spoedmaatregel herziening fiscale eenheid
- Beperking afschrijving gebouwen in de Vpb-sfeer
- Tariefsverlaging vpb
- Recente jurisprudentie

Drs. H.J. Bresser, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, tevens verbonden aan de Belastingdienst

15.00 uur - Pauze

15.30 uur - Actualiteiten Omzetbelasting

- Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%
- Modernisering kleineondernemersregeling (KOR)
- Implementatie BTW-richtlijn e-commerce
- Recente jurisprudentie

mr. dr. S.T.M. Beelen, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, alsmede verbonden aan Deloitte te Amsterdam

16.15 uur - Actualiteiten Europees belastingrecht

- Lopende Nederlandse procedures HvJ EU
- Recente jurisprudentie

Mr.dr. J.J. van den Broek, universitair hoofddocent belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen

17.00 uur - Sluiting en aansluitend borrel

 

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact

Inhoudelijke informatie
Naam Hamed Altaf
Functie Uitgever
Telefoonnr. 070-37889125
Email: h.altaf@sdu.nl
 

Organisatorische informatie
Naam Cindy Man
Functie Senior Marketing Communicatie Specialist
Telefoonnr. 070-3780224
Emailadres c.man@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht