Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Symposium Filantropie
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie:
Suzanne Eijkemans 
Eventmanager
(070) 378 91 81
s.eijkemans@sdu.nl 

Organisatorische organisatie:
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips 
Senior congrescoördinator 
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Symposium Filantropie

Geven anno 2018


Filantropie, een term die steeds meer in de belangstelling staat. Enerzijds omdat de overheid niet langer vanzelfsprekend maatschappelijke doelen steunt, anderzijds omdat steeds meer organisaties en particulieren zich bezighouden met het doen van donaties.

Steeds vaker willen mensen een blijvende stempel op de wereld nalaten. Dat gaat hen dan niet om geld alleen, maar zeker ook om wat dit geld kan betekenen in de wereld. Adviseurs vanuit diverse disciplines helpen hun cliënten om deze keuze te maken.

Het Symposium Filantropie
Tijdens het Symposium Filantropie bespreken diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken de fiscale en juridische aandachtspunten van schenken.

Niet alleen om de fiscale en juridische mogelijkheden van schenken of nalaten aan goede doelen staan daarbij centraal, maar ook de processuele en inhoudelijke keuzes. Voor u als professional is filantropie een mogelijkheid om met cliënten op een verdiept niveau te kunnen samenwerken.

Thema's die aan bod komen

  • Anbitoets: compliance + governance; risico van het allemaal hetzelfde doen
  • Anbiregeling 
  • Update jurisprudentie erven en schenken
  • Hoe geef ik mijn klanten de juiste voorlichting?
Mis dit symposium niet!
Zorg dat u alle ins & outs te weten komt over erven en schenken aan goede doelen. Schrijf u vandaag nog in voor dit symposium!

lees meer   


inschrijven

Programma


16:00 - 16:30 uur
Ontvangst met koffie en thee

16:30 - 16:45 uur
Opening door de dagvoorzitter

16:45 - 17:30 uur
De vrijgevigheid in Nederland neemt af
Aan de ene kant: we geven in euro’s meer, maar als je kijkt naar de vrijgevigheid als deel van het inkomen, dan neemt die af.” Welke trends zien we nog meer en wat zijn mogelijke oplossingen.
prof. dr. T.N.M. (Theo) Schuyt

17:30 - 18:15 uur
Hoe geef ik mijn klanten de juiste voorlichting?
Alleen al in Nederland kunt u kiezen uit meer dan 30.000 goede doelen, variërend van ontwikkelingshulp tot gezondheidszorg en van natuurbeheer tot cultuur. En voor welke schenkingsvorm kies je dan.  Een grote variatie aan keuzes en hoe zorg je met je de juiste maakt. Guus Loomans legt het uit en legt uit hoe zijn daarin hun klanten begeleiden.
mr. A.J.H. (Guus) Loomans

18:15 - 19:00 uur
Pauze inclusief diner buffet

19:00 - 19:45 uur
Anbistatus
De ANBI-regels bieden een toegangspoort voor een breed scala aan fiscale faciliteiten: vrijstellingen van schenk- en erfbelasting, aftrekbaarheid van niet-zakelijke schenkingen door particulieren en bedrijven, mogelijkheid tot belastingteruggaven, sectorspecifieke voordelen voor culturele of zorginstellingen, alsmede voordelen voor vrijwilligersorganisaties. De voordelen van de ANBI-status vertegenwoordigen voor de instelling en de schatkist al snel een financieel belang.

De regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kent echter veel valkuilen en voetangels. De keuze van de wetgever voor het gebruik van open normen zoals ‘algemeen nut’ leidt daarbij in de praktijk tot veel vragen. Ook de jurisprudentie omtrent ANBI-vragen heeft daarbij een stroomversnelling doorgemaakt: een tijdige, juiste presentatie van doel en middelen, inrichting van governance en interne regelgeving, vastlegging in de administratie, alsmede publieke verantwoording, blijken meer dan eens van cruciaal belang bij instellingen. Een appèl op vrijgevigheid bij donateurs of erflaters, al dan niet in combinatie met fondswervende acties of zelfs het ondernemen van ‘commerciële activiteiten’, kan daarbij onbedoeld leiden tot statusverlies. Met alle gevolgen van dien; naast directe fiscale heffingen komen daarbij voor menig instelling reputatieschade of anderzijds het verlies van voordelen aan de orde.

In deze inleiding neemt de spreker u mee in het belang van de ANBI-status voor instellingen, de voornaamste risico’s die daarbij in de praktijk worden geconstateerd en de wijze waarop instellingen en de Belastingdienst hiermee veelal omgaan.
mr. J.M.W.M. (Jos) van Bavel

19:45 - 21.00 uur
Anbitoets: compliance + governance; risico van allemaal hetzelfde doen
Ga met de spreker en de rest van zaal discussie over de relevantie van compliance en onderwerpen als:
- Certificeringen en de waarde er van;
- Controleverklaringen accountant en de houdbaarheid ervan;
- Het verdwijnen van persoonlijke integriteit en verantwoordelijkheid als pijlers van prudentie?
- Het verplaatsen en niet vermijden van risico’s;
- Het belang van niet zozeer het verschrikkelijke woord “transparantie” als wel helderheid, openheid,        zakelijkheid (ook vaak nog als vies woord gezien in de goede doelen wereld).
R.Q. (Roderik) Bolle

21:00 uur
Afsluitende borrel

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie:
Suzanne Eijkemans 
Eventmanager
(070) 378 91 81
s.eijkemans@sdu.nl 

Organisatorische organisatie:
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips 
Senior congrescoördinator 
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht