Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Schadevaststelling bij ondernemers met letsel**
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
(06) 50030847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Wina Ori
Congrescoördinator
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Schadevaststelling bij ondernemers met letsel**

Tweedaagse cursus op 2 en 16 november 2018


Bestemd voor: advocaten en advocaat-stagiaires.

Een tweedaagse cursus op academisch niveau. Wie de hierin gepresenteerde kennis beheerst mag zich met recht een letselschadespecialist noemen. Door de complexheid van de materie neigt men wel eens naar een vereenvoudigde aanpak. Met alle gevolgen van dien voor de hoogte van de vast te stellen schadevergoeding (zie onderstaand kader). Hoe kan de waarde van het arbeidsvermogen van een ondernemer worden vastgesteld? In deze cursus leert u dat! De uiteindelijke rapportage is een onontbeerlijk hulpmiddel in de onderhandelingen (en een eventuele procedure).

Welke onderwerpen worden in deze cursus onder meer behandeld?
- Het belang van een bezoek aan de ondernemer
- Analyseren van de jaarrekeningen
- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Winstverdeling
- Plaatsen van de onderneming in het licht van de branchecijfers

Vaststellen toekomstige ontwikkelingen door:
- Verloop van de onderneming
- Traceren trends in dit verloop met behulp van (statistische) extrapolatie
- Traceren van trends in branche en markt

Diversen:
- Verschillende bedrijfsvormen
- Vervangende kracht
- Omzetten arbeid in vermogen
- Invloed afschrijvingen op bedrijfsresultaat
- Onderscheid fiscale en ''echte'' winst
- Startende ondernemers en toekomstschade
- Verkoop van de zaak

Voorbeeld
Een letselschade van een ondernemer. De verzekeraar bood € 5.000. De advocaat gaf aan NRL te willen inschakelen. In hetzelfde gesprek verhoogde de verzekeraar het bedrag naar € 50.000. De onderbouwde NRL-berekening met daarin rekenkundig uitgewerkt de uitgangspunten van de advocaat sloot op bijna € 500.000.

De zaak werd tijdens de onderhandelingen geregeld voor € 400.000. Dit soort voorvallen komt zeer regelmatig voor. (Bij ondernemers zijn de verschillen vaak groter dan bij werknemers, omdat deze materie nog ondoorzichtiger is).


lees meer   


inschrijven

Programma


Dag 1 
09:00 uur - 09:30 uur
Inschrijven en ontvangst

09:30 uur - 11:00 uur
Economische begrippen onderneming, wijze van schadevaststelling in diverse 
constructies (eenmanszaak, VOF, BV), economische waarde ondernemersarbeid (EWO), basis statistiek en branchegegevens met werkopdracht DGA

11:00 uur - 11:15 uur 
Pauze

11:15 uur – 12:45 uur 
Lezen balans en interpreteren balanscijfers, met 2 werkopdrachten

12:45 uur - 13:30 uur
Lunch

13:30 uur  - 15:00 uur
Verloop eigen vermogen en balansratio’s

15:00 uur - 15:15 uur 
Pauze

15:15 uur  - 16:45 uur
Werkopdracht eigen vermogen, toepassen balansratio’s en winstvaststelling volgens vermogensvergelijking

Dag 2
09:00 uur – 09:30 uur
Inschrijving en ontvangst

09:30 uur – 11:00 uur 
Herhaling met verdere diepgang van EWO, balansinterpretatie, ratio’s en statistische modellen

11:00 uur - 11:15 uur 
Pauze

11:15 uur – 12:45 uur
Casus 1 uur: eenmanszaak, vaststellen knelpunten/vragen en herleiden omzetverloop, bespreking casus en toepassen branchecijfers en statistische modellen op het omzet- verloop

12:45 uur - 13:30 uur
Lunch

13:30 uur - 15:00 uur
Eventueel uitloop ochtendsessie, casus VOF, bespreken casus, wijze van winstverdeling en toepassing in de schaderegelingspraktijk

15:00 uur - 15:15 uur
Pauze

15:15 uur – 16:45 uur
Schade bij opheffing onderneming, privégebruik, omgaan met startende ondernemers en casus startend ondernemer, bespreking casus en afsluitende vragen.

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
(06) 50030847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Wina Ori
Congrescoördinator
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht