Sprekers


Contact
Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs
Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl

 
Organisatorische informatie
Lydia de Winter
Congrescoördinator
06-51581636
l.d.winter@sdu.nl


Digitale identiteit & Regie op gegevens*


Bestemd voor: Advocaten en ambtenaren bij gemeenten, provincies, rijk en semi-overheidsorganisaties, werkzaam op strategisch niveau (zowel beleidsmatig als juridisch), die in willen spelen op technologische ontwikkelingen.


Ontwikkelingen digitale identiteit & regie op gegevens

De Nederlandse overheid wil dat mensen zelf meer regie hebben over hun gegevens, ook over gegevens die door de overheid worden beheerd. Daarover is in het regeerakkoord opgenomen: “Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt.” Het uitgangspunt dat burgers en bedrijven regie over hun eigen gegevens moeten kunnen voeren, maakt steeds vaker onderdeel uit van nieuwe richtlijnen en wetgeving. Zo is het bijvoorbeeld een van de pijlers van de AVG.

Tijdens dit college hoort u vanuit beleidsmatig en juridish perspectief op welke wijze binnen de overheid gewerkt wordt aan het mogelijk maken dat burgers en bedrijven meer regie krijgen op gegevens en identiteit. Op dit moment ontstaan er verschillende afsprakenstelsels om burgers en bedrijven te ondersteunen bij de regie over hun gegevens. Essentieel onderdeel van een afsprakenstelsel, waarin verschillende organisaties samenwerken om gegevens uit te wisselen is, dat er vertrouwen is bij alle deelnemers. Zowel de gegevenshouders, de aanbieders van gegevensdiensten en de eindgebruiker. Maar hoe veranker je vertrouwen in een infrastructuur?

Ook hoort u hoe in Antwerpen via een zelfbeheerde identiteit (ondersteund met blockchain) burgers meer controle krijgen over hun eigen gegevens en deze gevalideerde data eenvoudig kunnen delen met anderen. Dit college is tot stand gekomen in samenwerking met:

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen

Programma


Digitale identiteit & Regie op gegevens

4 juni: 13.00 - 16.45 uur

  • Beheer van identiteitsgegevens
    Douwe Leguit| Programmamanager Regie op Gegevens, ICTU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
  • De juridische aspecten van de digitale identiteit
    Nina Bontje | Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
 
  • Meer keuzevrijheid, regelruimte en eigenschap over eigen data aan de burgers door een zelfbeheerde identiteit
    Daniël Du Seuil Programmamanager Blockchain, Informatie Vlaanderen, Vlaamse Overheid

 

Nog plaatsen beschikbaar