Opleidingen & Events
 1. Home
 2. /
 3. Cursussen
 4. /
 5. Persoonlijke zekerheidsrechten**
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Deelnemersadministratie
(070) 378 69 97
opleidingen@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Persoonlijke zekerheidsrechten**

Hoofdelijkheid, borgtocht en bankgaranties


Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Immers, zonder financiering geen activiteiten en zonder zekerheden geen bancaire financiering. Voor financiers, waaronder banken, en geldnemers speelt daarbij een aantal belangrijke vragen. Waarop te letten bij het sluiten van een kredietovereenkomst? Over welke bepalingen valt te onderhandelen? Welke kansen en risico’s zijn er als de kredietnemer in moeilijkheden verkeert? Kan de kredietovereenkomst worden opgezegd? Welke persoonlijke en zakelijke zekerheden zijn er, welke risico’s zijn daaraan verbonden, voor de bank en voor de kredietnemer? Hoe worden ze gevestigd en hoe uitgewonnen? Wat zijn de gevolgen van een faillissement voor de zekerheden?

Tijdens deze middag wordt ingegaan op persoonlijke zekerheidsrechten. U leert alles rondom hoofdelijkheid, borgtocht en bankgaranties. Een expert in deze materie geeft u een goed en helder beeld van alle belangrijke (juridische) aspecten rondom deze thema's. De cursus is zeer praktisch van aard waardoor u de opgedane kennis meteen kan toepassen in de praktijk. 

Deze cursus is onderdeel van de Driedaagse Verdiepingscursus Financiering & Zekerheden.

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen 


lees meer   


inschrijven

Programma


12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met belegde broodjes

13:00 – 14:30 uur
Blok 1

14:30 - 14:45 uur
Pauze

14:45 - 16:00 uur
Blok 2

16:00 - 16:15 uur
Pauze

16:15 - 17:30 uur
Blok 3


Hoofdelijkheid, borgtocht en toestemming echtgenoot/geregistreerd partner

- Hoofdelijkheid en borgtocht

 • Hoofdelijkheid of borgtocht?
 • Particuliere of zakelijke borg?
 • Zorgplicht jegens (echtgenoten van) borgen

- Toestemming echtgenoot/geregistreerd partner (art. 1:88 BW)

 • Voor welke rechtshandelingen?
 • Betekenis van de uitzonderingen in art. 1:88 BW
 • De gevolgen van het ontbreken van de vereiste toestemming, waaronder verjaring van de vernietigingsbevoegdheid, gevolgen van vernietiging

Bankgaranties

- Uitleg bankgaranties
- Beginsel van strikte conformiteit
- Het beoordelen van claims
- Willekeurige en bedrieglijke claims
- Zorgplicht van de bank jegens de opdrachtgever en de begunstigde
- Rechtsmaatregelen ter verhindering van betaling
- Overdracht, verpanding en beslag
- Gevolgen van faillissement, in het bijzonder van de huurder ingeval van een huurgarantie

mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas 

 

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Deelnemersadministratie
(070) 378 69 97
opleidingen@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht